Noordmolen

Vandaag geopend van
Vandaag gesloten
Adres
Noordmolenweg 7, 7495VG Ambt Delden

Noordmolen

De Noordmolen is voor velen een tastbare herinnering aan het verleden. De eerste vermelding dateert uit 1347. De Noordmolen is een oliemolen. Na de korenmolen is de oliemolen de oudste en meest verbreide watermolen.

De Noordmolen neemt een bijzondere plaats in door zijn unieke ligging in het Twentse landschap. De Noordmolen is een onderslagmolen, een sprekend voorbeeld van de vroege industrialisatie, het gebruik van waterkracht. In deze volledig intact zijnde watermolen wordt uit lijnzaad het product lijnolie geslagen.

Tijdens de openingstijden is de molen in werking en wordt er lijnolie geslagen. Tevens geven de molenaars informatie over de molen.

Evenementen in Hof van Twente

Midwinterhoornblazen Delden

de Noordmolen

Aanvang
Locatie
Noordmolen, Ambt Delden

Een midwinterhoorn is een oud blaasinstrument dat tegenwoordig nog wordt gebruikt in o.m. Twente. De oorsprong van het gebruik ligt in Twente en de Achterhoek.